100 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilităţi participă la programul de formare profesională oferit gratuit prin proiectul ,,Workcall’’

100 de beneficiari aparținând grupurilor vulnerabile, persoane de etnie romă și persoane cu dizabilităţi, din regiunea de Nord Vest a țării, participă la programul de formare profesională oferit gratuit de Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română prin proiectul ,,Workcall’’.  Participanții se vor califica în meseriile de ,,Florar decorator’’, ,,Muncitor în plantații și amenajare zona verde’’ și ,,Lucrător în creșterea animalelor’’. Cursurile de calificare se află în diferite stagii de pregătire, teoretică sau practică, iar la absolvirea acestora beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și o subvenţie în cuantum de 500 lei.

La nivel național, 900 beneficiari aparținând grupurilor vulnerabile, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al copilului și femei, beneficiază de servicii gratuite de informare, consiliere, coaching, orientare, mediere și formare profesională prin proiectul ,,Workcall’’. Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale; dezvoltarea abilității și a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera; stabilirea compatibilității dintre nivelul formării profesionale, aspirațiile persoanei și posibilitățile de ocupare pe piața forței de muncă; instruirea în metode și tehnici de cautare a unui loc de muncă, sunt câteva dintre serviciile oferite gratuit prin proiectul ,,Workcall’’. Ședințele de coaching, consiliere profesională și instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, se realizează de catre coach, psihologi și consilieri de orientare a carierei, în cadrul Centrelor de Incluziune Socială  sau în cadrul altor forme organizate de instruire.

Persoanele care au dobândit competențe profesionale în urma cursurilor  sunt favorizate clar de dinamica pieței muncii, acestea reușind să-și găsească mai ușor un loc de muncă și să se adapteze mult mai repede la cerințele noului post. Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale crescute iar calificarea obținută le va oferi o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii și un impact emoţional pozitiv prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.