14 beneficiari ai proiectului ,,Workcall” au absolvit cursul de calificare în meseria de ,, Florar-decorator’’

Beneficiarii proiectului ,,Workcall”, persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități, au participat  sâmbăta, 26 septembrie 2015, la examenul de absolvire a cursului de calificare în meseria de ,, Florar-decorator,, ce s-a desfășurat la Turda.

În urma promovării examenului cei 14 de beneficiari vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene  şi un sprijin financiar de 500 lei.

Proiectul ,,Workcall”, implementat de Agenția de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat cu FORUM GROUP, în calitate de beneficiar, SC Turda Salina Durgău SA și Asociaţia EDUTECO,  conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare pentru 900 de beneficiari în meserii precum muncitor plantații și amenajare zonă verde, lucrător în creșterea animalelor, lucrător în comerț, tehnician operator procesare text și imagine tehnician maseur, băieş, nămolar şi brancardier.

Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale crescute iar calificarea obținută le va oferi o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii și un impact emoţional pozitiv prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.