Conferința de promovare a formelor alternative de ocupare ,,Acces pentru toți”

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română organizează, în data de 30.09.2015, Conferința de promovare a formelor alternative de ocupare ,,Acces pentru toți”, în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Hotel City Plaza, Sala Beijing, str. Sindicatelor nr.9-13, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

Conferința “Acces pentru toți”  vizează promovarea diferitelor forme alternative de ocupare, cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unui dialog eficient și direct între actorii relevanți de pe piața muncii. Formele alternative de ocupare – munca la distanță, munca prin internet sau ocuparea cu normă redusa reprezintă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile oportunități de dobândire a unui loc de muncă.

În cadrul conferinței, reprezentanţi ai companiilor, autorităţilor centrale şi locale; instituții publice; reprezentanţi ai organizațiilor neguvernamentale, agențiilor de recrutare; angajatori; practicanți ai formelor alternative de ocupare şi reprezentanţi ai mass media, vor discuta pe marginea acestei teme dar și despre dificultăţile întâlnite de grupurile vulnerabile pe piaţa muncii.

Promovarea diferitelor forme alternative de ocupare are scopul contracarării și diminuării efectelor marginalizării sociale, evidențierii avantajelor și rolului acestora în procesul integrării/reintegrării pe piața muncii și a incluziunii sociale a persoanelor care fac parte din  grupurile vulnerabile. Totodată, prin promovarea diferitelor forme alternative de ocupare se  urmărește și sensibilizarea angajatorilor cu privire la potențialul uman și profesional al persoanelor din  grupurilor  vulnerabile ce poate constitui un plus de valoare pentru activitatea oricărei societăți, companii sau organizații.