Workcall

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat cu FORUM GROUP, în calitate de beneficiar, SC Turda Salina Durgău SA și Asociaţia EDUTECO implementează proiectul ‘’Workcall’’, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ’’Investeşte in oameni’’.

Când şi unde?

Durata proiectului este de de 18 luni şi se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 în regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia și Nord – Vest.

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile prin furnizarea de servicii integrate de sprijin.

Cui ne adresăm?

– Persoane de etnie romă,
– Persoane cu dizabilităţi,
– Tineri cu vârsta peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecţie al copilului,
– Femei

Cum vom realiza ceea ce ne-am propus?

– prin furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională pentru un număr de 1000 de persoane care aparțin grupurile vulnerabile, aflate în căutarea unor programe de formare profesională și/sau loc de muncă;
– prin înființarea a 2 Centre de Incluziune Socială pentru furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională;
– activități de coaching destinate unui număr de 400 de persoane cu scopul de motivare pentru integrare/reintegrare pe piața muncii;
– prin furnizarea programelor de formare profesională în următoarele ocupații: tehnician maseur, băieș, nămolar și brancardier, muncitor plantații și amenajare zonă verde; lucrător în creșterea animalelor, florar decorator, tehnician operator procesare text și imagine
– prin organizarea a 5 seminarii și 5 mese rotunde cu tema “Acces pentru toți” la care vor participa 200 de persoane: reprezentanți ai autorităților publice locale și ai societății civile care vor contribui la identificarea și promovarea oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile.
– cercetări, studii și analize (la nivel multiregional și național) privind identificarea nevoilor specifice ale persoanelor din diferite grupuri vulnerabile, precum și identificarea atitudinilor și stereotipurilor culturale în rândul angajatorilor, cadrelor didactice, mass-media, personal al centrelor de incluziune;
– prin asigurarea unui program de grădiniță și after-school oferite unui număr de 100 de copii.

Grup țintă:

Grupul ţintă este alcătuit din 1000 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, distribuite astfel : 100 femei, 400 de persoane de etnie romă, 400 de persoane cu dizabilități, 100 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.