Workshop ,, Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ organizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă! ”

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR a organizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, POSDRU/165/6.2/S/143094, workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’, pe parcursul a două zile, 09 – 10 iulie 2015, în orașul Baia Sprie, judeţul Maramureș.

Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a avut ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de bune practici între consilieri și reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-urilor în vederea identificării de noi tehnici şi metode de consiliere şi informare, care să sprijine grupurile vulnerabile în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piaţa muncii.

Integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile și dezvoltarea metodelor de informare și consiliere au reprezentat câteva dintre temele ce au fost abordate în cadrul evenimentului. Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a constituit un adevărat forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune tehnici şi metode de consiliere şi informare reunind reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale, experţi și consilieri. Activitățile din cadrul workshop-ului vor avea ca rezultat final îmbunătățirea serviciilor de sprijinire a grupurilor vulnerabile.

Diplome de calificare și subvenții pentru 86 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda și Câmpia Turzii

81 persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda și Câmpia Turzii, absolvenți  ai cursurilor de calificare organizate prin proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’,  își primesc astăzi, 1 iulie 2015, diplomele de calificare.

Beneficiarii proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, au absolvit cursurile de formare profesională în meseriile ,,Lucrător în alimentație’’, ,,Lucrător în comerț’’ și ,,Cameristă’’ ce s-au desfășurat la Turda și Câmpia Turzii. Cursurile de calificare s-au finalizat cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii au obţinut o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei.

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul  Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

Masa rotundă ,,ACCES PENTRU TOȚI” organizată în cadrul proiectului „Workcall” la Zalău.

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat în data de 26.06.2015, Masa rotundă ,,Acces pentru toți” în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Pensiunea Zagor,  str. Corneliu Coposu, nr. 126-130, municipiul Zalău, județul Sălaj.

Pe parcursul implementării proiectului au fost organizate un număr de 5 mese rotunde la care au participat 100 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor sindicale, organizațiilor societății civile, patronatelor și angajatori. Mesele rotunde au constituit oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile. Mesele rotunde ,,Acces pentru toți”, organizate de Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în regiunea de implementare Nord-Vest, au avut loc la  Cluj-Napoca, Satu Mare, Oradea, Bistrița și Zalău.

Mesele rotunde “Acces pentru toți”  vizează dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, mesele rotunde urmăresc crearea unor grupuri de lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

,,Mai multă implicare din partea factorilor decizionali în ceea ce privește problematica grupurilor vulnerabile, o comunicare eficientă și transfer de informații la toate nivelurile, dezvoltarea de parteneriate sustenabile, transformarea beneficiarilor în participanți activi la dezvoltarea serviciilor și responsabilizarea societății civile, multiplicarea modelelor pozitive, adaptarea politicilor sociale și eliminarea disfuncționalităților existente sunt doar câteva dintre concluziile participanților la mesele rotunde.