Diplome de calificare și subvenții pentru 58 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda, Câmpia Turzii și Zalău

58 persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda, Câmpia Turzii și Zalău, absolvenți  ai cursurilor de calificare organizate prin proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, au primit diplomele de calificare

Beneficiarii proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, implementat de Agenția de Consultanță și Afaceri Română, au absolvit cursurile de formare profesională în meseriile ,,Lucrător în tâmplarie’’, ,,Lucrător în comerț’’, ,,Lucrător în tricotaje’’ și ,,Florar decorator’’ ce s-au desfășurat la Turda, Câmpia Turzii și Zalău. Cursurile de calificare s-au finalizat cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii au obţinut o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei.

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul  “Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

25 de beneficiari ai proiectului ,,Workcall” au absolvit cursul de calificare în meseria de ,,Muncitor plantații și amenajare zonă verde’’

Beneficiarii proiectului ,,Workcall”, persoane de etnie romă, au participat miercuri, 16 septembrie 2015, la examenul de absolvire a cursului de calificare în meseria de ,,Muncitor plantații și amenajare zonă verde’’ ce s-a desfășurat la Turda. În urma promovării examenului cei 25 de beneficiari vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene  şi un sprijin financiar de 500 lei.

Proiectul ,,Workcall”  conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare pentru 900 de beneficiari în meserii precum muncitor plantații și amenajare zonă verde, lucrător în creșterea animalelor, lucrător în comerț, tehnician operator procesare text și imagine tehnician maseur, băieş, nămolar şi brancardier. Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale crescute iar calificarea obținută le va oferi o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii și un impact emoţional pozitiv prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.

Proiectul ,,Workcall’’ se desfăşoară în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în zonele de implementare Bucureşti-Ilfov (mun. Bucureşti, jud. Ilfov), Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj), Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) și oferă servicii de informare, consiliere, coaching, mediere și formare profesională unui număr de 900 de beneficiari din grupuri vulnerabile: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al copilului și femei.