Masa rotundă ,,ACCES PENTRU TOȚI” organizată în cadrul proiectului „Workcall” la Cluj-Napoca

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat la Cluj-Napoca, în data de 27.11.2015, Masa rotundă ,,Acces pentru toți” în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219.

Pe parcursul implementării proiectului au fost organizate în total un număr de 7 mese rotunde la care au participat 140 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale sau organizațiilor societății civile. Mesele rotunde au constituit oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile. Mesele rotunde ,,Acces pentru toți”, organizate de Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în regiunea de implementare Nord-Vest, au avut loc la  Cluj-Napoca, Turda, Satu Mare, Oradea, Bistrița și Zalău.

Nota comună a discuțiilor a avut în vederea accelerarea coeziunii sociale autentice între instituții, aplicarea conceptului european de incluziune activă, reprezentând acordarea șanselor de dezvoltare, de integrare și accesare a resurselor persoanelor din grupurile vulnerabile prin crearea unui liant social funcțional de sprijin activ, mobilizator, generând cursuri de formare, acțiuni de consiliere de dezvoltare, ocupare și psihologică.

Dintre soluțiile propuse de participanți putem menționa: mediatizarea, aplicarea corectă și eventual armonizarea legislației privitoare la membrii grupurilor vulnerabile; dezvoltarea unor asociații, centre de sprijin, intreprinderi sociale sau unități protejate astfel încât persoanele din grupurile vulnerabile să poată să își pună în valoare și dezvolta calitățile și să devină factori productivi și prezente active în viața socială; campanii de informare și consiliere; corelarea drepturilor cu îndeplinirea obligațiilor; planningul familial și descurajarea transformării copiilor în sursă de venituri pentru familiile rome, corelată cu obligativitatea încadrării în sistemul de învățământ al acestora; crearea unui acces real pentru persoanele cu dizabilități la locurile de muncă și la diversele aspecte ale vieții sociale; mai bună colaborare între instituțiile statului și ONG-urile care se ocupă de aceste grupuri vulnerabile.

Mesele rotunde au vizat dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii.

Filmul ,,Workcall’’ – Un film despre ,,a munci”

Filmul „Workcall“ este filmul documentar al proiectului cu același nume, un film despre oameni, despre semnificația verbului „a munci“, despre vulnerabilități, dar și despre mentalități sau atitudini. Personajele principale ale acestei povești sunt persoane aparținând grupurilor vulnerabile care au beneficiat de pachetul integrat de servicii gratuite oferit prin proiect. Pe parcursul proiectului, echipa de filmare a urmărit evoluția beneficiarilor,  în special la pregătirea practică a programelor de formare profesională derulate în cele trei regiuni de implementare: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Mărturiile beneficiarilor prezentate în film oferă o perspectivă inedită și foarte personală cu privire la ceea ce a însemnat pentru ei participarea la activitățile oferite prin proiect, dar și a provocărilor cu care se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate: ,,Să ai un loc de muncă înseamnă siguranța zilei de mâine și să ai să îți întreții familia. Asta înseamnă un loc de muncă.’’ Ștefan Bartha, beneficiar al proiectului ,,Workcall’’. Turda.

,,A munci nu înseamnă pentru mine a munci, este ceva foarte plăcut prin care ai foarte multe de învațat, te menții mult mai sănătos, comunici cu lumea decât să stai într-un loc, într-un scaun cu rotile sau între patru pereți; este o plăcere pentru noi să putem ieși din casă, să poți să te duci să muncești, mai ales intr-un domeniu ca acesta care este foarte plăcut și vesel.’’ ,,Vreau să lucrez și sper ca acest curs să mă ajute să îmi găsesc mai ușor un loc de muncă.’’ Mariana Majaru, beneficiar al proiectului ,,Workcall’’, Satu-Mare.

Filmul este centrat pe o analiză a importanței dezvoltării profesionale și personale, dar și a dificultăților întâmpinate de pesoanele care aparțin grupurilor vulnerabile pe piața muncii. De asemenea, filmul care este subtitrat și în limba engleză, prezintă impactul proiectului asupra beneficiarilor, dar și câteva sesiuni de coaching și consiliere de grup sau seminarii la care au participat reprezentanți ai instituțiilor implicate în lucrul cu grupurile vulnerabile.

,,Munca ar trebui să fie ceva care te legitimează ca individ, ceva care te legitimează ca ființă umană, sigur că ar trebui să contribuie la asigurarea nevoilor tale fundamentale. Cred că munca însă, dincolo de munca mea și munca ta, este o generare de valoare. Un stat se dezvoltă prin valoarea adaugată pe care o generează fiecare cetățean al lui. Cred că munca se asociază cu învățarea pentru că munca este depre învățare. Dacă ai deschidere spre învățare și îți menții această curiozitate de-a lungul vieții vei fi deschis către învățare și către modernizare și vei demonstra o anumită flexibilitate, vei găsi și oportunități de muncă.’’ Daniela Visoianu, reprezentant Forum Group- solicitant proiect ,,Workcall’’, București.

Filmul proiectului ,,Workcall’’ subliniază importanța formării profesionale în orice domeniu: pe de o parte pentru atingerea unui nivel calitativ cât mai ridicat al profesiei, iar pe de altă parte, pentru deprinderea abilităților de relaționare și comunicare în grup. Cursurile de formare profesională, așa cum sunt cele organizate în cadrul proiectului “Workcall”, reprezintă o punte de lansare, o metodă de auto­cu­noaștere și, cel mai important, un mod prin care cursanții simt că aparțin unui grup, că se integrează în comunitate. Pasul următor este integrarea lor pe piața muncii. O parte dintre protagoniștii filmului „Workcall” au deja un loc de muncă, iar alții se îndreaptă cu încredere și noi competențe spre o carieră de succes.

Filmul integral poate fi găsit online pe site-ul Agenției de Consultanță și Afaceri Română www.acar-eu.ro  la rubrica multimedia sau accesând urmatorul link:  Filmul ,,Workcall”

Filmul „Workcall”

 

 

 

Atelier de dezvoltare și cunoaștere personală organizat în cadrul proiectului ,,Workcall” la Satu-Mare

Beneficiari ai proiectului ,,Workcall”, persoane cu dizabilități, au participat în data de 11.11.2015, la atelierul de dezvoltare și cunoaștere personală organizat la Asociația Națională a Surzilor din România, fililala Satu Mare. Atelierul a avut ca obiectiv dezvoltarea abilității de autocontrol și dezvoltarea abilității de integrare, comunicare și cooperare în grup a participanților iar în cadrul acestuia s-au realizat simulări ale contextelor de muncă aferente fiecărei specializări, constituindu-se ca suport de învățare prin modelare, însușirea deprinderilor, accentuarea atitudinilor etice în climatul profesional și exersarea unor tehnici de comunicare profesională.

Pe parcursul unui atelier de dezvoltare personală, beneficiarii proiectului interacționează și cooperează cu alte persoane, scopul atelierelor fiind de a produce o schimbare și de a crea un echilibru în dezvoltarea participanților, de a le asigura  acestora libertatea de exprimare și manifestare a sentimentelor, dorințelor, nevoilor personale, atitudinilor și opiniilor, de a-i ajuta să își dezvolte încrederea în propria persoană și de a se integra într-un grup. Atelierele de dezvoltare și cunoaștere personală vin în întâmpinarea unor nevoi de creștere a stimei de sine a grupurilor vulnerabile și reprezintă o metodă interactivă prin care persoanele participante își dezvoltă abilitățile sociale, emoționale și cognitive, pentru a reuși să se adapteze eficient la mediul social din care fac parte și să interacționeze cu cei din jur.

Conferința ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat în data de 03.11.2015 Conferința ,, Și noi avem dreptul la muncă!’’, în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. Tema evenimentului a vizat problematica incluziunii/excluziunii sociale, a discriminării pe piața muncii și eliminarea prejudecăților, stereotipiilor și a etichetării care fac parte din viața cotidiană.

Proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’ promovează șansele egale la angajare și urmărește creșterea nivelului de conștientizare în legătură cu dificultățile pe care le au categoriile vulnerabile în accesarea și menținerea unui loc de muncă. Sensibilizarea publicului cu privire la acest subiect, evidențierea beneficiilor diversității la locul de muncă și schimbarea atitudinilor sociale cu privire la grupurile vulnerabile în vederea  facilitării accesului la ocupare și integrării acestora pe piața muncii au constituit obiectivele evenimentului. La conferință au participat reprezentanţi ai instituțiilor publice, reprezentanţi ai organizațiilor non-guvernamentale, formatori, persoane care aparțin grupurilor vulnerabile, beneficiari ai proiectului (persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități) şi reprezentanţi ai mass media.

Bogdan Bobic, coordonatorul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, a prezentat principalele activităţi şi rezultate ale proiectului precum şi direcții viitoare de acțiune în vederea valorificării rezultatelor obținute în beneficiul unui număr cât mai mare de persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Prezent la eveniment în calitate de speaker, domnul Lăcătuș Crăciun-Ioan, cercetător în cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, a adus în discuție problematica romilor cu accent pe necesitatea integrării socio-profesionale a acestora și impactul pozitiv al inițiativelor finanțate din fonduri europene, cum este și proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, asupra grupurilor vulnerabile. ,,Să încercăm să nu tragem concluzii foarte repede cu referire la dorinţa romilor de a lucra, de multe ori operăm cu prejudecăţi, cu judecăţi de valoare stereotipice. Romii se găsesc în excluziune socială, sărăcie și pierderea identității. Este nevoie de schimbarea mentalitaților față de persoanele din grupurile vulnerabile și de implicare din partea tuturor actorilor sociali, instituții publice, organizații non-guvernamentale sau angajatori în ceea ce privește combatarea excluziunii sociale’’.

Flavia Pop, psiholog în cadrul Centrului Comunitar Judetean – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii și Adulți Cluj, prezentă la eveniment în dublă calitate, de reprezentant al DGASPC Cluj și de beneficiar, ca urmare a participării la cursul de Consilier Vocațional organizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, a vorbit despre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități pe piața muncii și necesitatea acordării de șanse egale la angajare.

Conferința ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’  03.11.2015 Cluj-Napoca

 Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română organizează în data de 03.11.2015 Conferința ,, Și noi avem dreptul la muncă!’’, la Hotel City Plaza, Sala Beijing, str. Sindicatelor nr. 9-13, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

Tema evenimentului vizează problematica incluziunii/excluziunii sociale, a discriminării pe piața muncii și eliminarea prejudecăților, stereotipiilor și a etichetării care fac parte din viața cotidiană.  Proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’ promovează șansele egale la angajare și urmărește creșterea nivelului de conștientizare în legătură cu dificultățile pe care le au categoriile vulnerabile în accesarea și menținerea unui loc de muncă.

Obiectivul evenimentului este sensibilizarea publicului cu privire la acest subiect, evidențierea beneficiilor diversității la locul de muncă și schimbarea atitudinilor sociale cu privire la grupurile vulnerabile în vederea  facilitării accesului la ocupare și integrării acestora pe piața muncii.

În cadrul conferinței vor fi prezentate principalele activităţi şi rezultate ale proiectului, precum şi direcții viitoare de acțiune în vederea valorificării rezultatelor obținute în beneficiul unui număr cât mai mare de persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’ are ca obiectiv general îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă. Proiectul este implementat de Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  în intervalul aprilie 2014 – noiembrie 2015, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.