Atelier de dezvoltare și cunoaștere personală 11 martie 2015

Ateliere de dezvoltare și cunoaștere personală pentru persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități organizate în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”

20 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități, beneficiari ai proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, au participat în 11 martie 2015, la primul din cele 6 ateliere de dezvoltare și cunoaștere personală organizate în regiunea de Nord-Vest a țării. Atelierul a avut loc în cadrul Centrului de Incluziune Socială Turda și a avut ca obiectiv dezvoltarea abilității de autocontrol și dezvoltarea abilității de integrare, comunicare și cooperare în grup a participanților.

Atelierele de dezvoltare și cunoaștere personală vin în întâmpinarea unor nevoi de creștere a stimei de sine a grupurilor vulnerabile și reprezintă o metodă interactivă prin care persoanele participante își dezvoltă abilitățile sociale, emoționale și cognitive, pentru a reuși să se adapteze eficient la mediul social din care fac parte și să interacționeze cu cei din jur. Pe parcursul unui atelier de dezvoltare personală, beneficiarii proiectului interacționează și cooperează cu alte persoane, scopul atelierelor fiind de a produce o schimbare și de a crea un echilibru în dezvoltarea participanților, de a le asigura  acestora libertatea de exprimare și manifestare a sentimentelor, dorințelor, nevoilor personale, atitudinilor și opiniilor, de a-i ajuta să își dezvolte încrederea în propria persoană și de a se integra într-un grup.

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015  proiectul  ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.