Beneficiarii proiectului ”Și noi avem dreptul la muncă!”, din regiunea de implementare Nord-Vest, participă la etapa de instruire practică a programului de formare profesională.

Beneficiarii proiectului ”Și noi avem dreptul la muncă!”, persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități,  participă la etapa de instruire practică a programului de formare profesională, în cadrul căreia vor dobândi abilitățile și deprinderile necesare activităților asociate calificării.

În urma promovării examenului cei  beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei.

Proiectul ”Și noi avem dreptul la muncă!”, conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare pentru 900 de beneficiari în meserii precum, florar decorator, parchetar, lucrător poligraf, lucrător în tâmplărie, lucrător în tricotaje – confecții, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, cameristă, brancardier, operator introducere, validare și prelucrare date.

Cursurile de calificare și recalificare sunt programe de formare profesionala prin intermediul cărora beneficiarii dobândesc un ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații. Persoanele care au dobândit competențe profesionale în urma  cursurilor  sunt favorizate clar de dinamica pieței muncii, acestea reușind să-și găsească mai ușor un loc de muncă și să se adapteaze mult mai repede la cerințele noului post.

Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale crescute iar calificarea obținută le va oferi o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii și un impact emoţional pozitiv prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.