Conferința de promovare a formelor alternative de ocupare ,,Acces pentru toți”

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română organizează, în data de 30.09.2015, Conferința de promovare a formelor alternative de ocupare ,,Acces pentru toți”, în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Hotel City Plaza, Sala Beijing, str. Sindicatelor nr.9-13, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

Conferința “Acces pentru toți”  vizează promovarea diferitelor forme alternative de ocupare, cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unui dialog eficient și direct între actorii relevanți de pe piața muncii. Formele alternative de ocupare – munca la distanță, munca prin internet sau ocuparea cu normă redusa reprezintă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile oportunități de dobândire a unui loc de muncă.

În cadrul conferinței, reprezentanţi ai companiilor, autorităţilor centrale şi locale; instituții publice; reprezentanţi ai organizațiilor neguvernamentale, agențiilor de recrutare; angajatori; practicanți ai formelor alternative de ocupare şi reprezentanţi ai mass media, vor discuta pe marginea acestei teme dar și despre dificultăţile întâlnite de grupurile vulnerabile pe piaţa muncii.

Promovarea diferitelor forme alternative de ocupare are scopul contracarării și diminuării efectelor marginalizării sociale, evidențierii avantajelor și rolului acestora în procesul integrării/reintegrării pe piața muncii și a incluziunii sociale a persoanelor care fac parte din  grupurile vulnerabile. Totodată, prin promovarea diferitelor forme alternative de ocupare se  urmărește și sensibilizarea angajatorilor cu privire la potențialul uman și profesional al persoanelor din  grupurilor  vulnerabile ce poate constitui un plus de valoare pentru activitatea oricărei societăți, companii sau organizații.

Diplome de calificare și subvenții pentru 58 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda, Câmpia Turzii și Zalău

58 persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda, Câmpia Turzii și Zalău, absolvenți  ai cursurilor de calificare organizate prin proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, au primit diplomele de calificare

Beneficiarii proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, implementat de Agenția de Consultanță și Afaceri Română, au absolvit cursurile de formare profesională în meseriile ,,Lucrător în tâmplarie’’, ,,Lucrător în comerț’’, ,,Lucrător în tricotaje’’ și ,,Florar decorator’’ ce s-au desfășurat la Turda, Câmpia Turzii și Zalău. Cursurile de calificare s-au finalizat cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii au obţinut o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei.

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul  “Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

25 de beneficiari ai proiectului ,,Workcall” au absolvit cursul de calificare în meseria de ,,Muncitor plantații și amenajare zonă verde’’

Beneficiarii proiectului ,,Workcall”, persoane de etnie romă, au participat miercuri, 16 septembrie 2015, la examenul de absolvire a cursului de calificare în meseria de ,,Muncitor plantații și amenajare zonă verde’’ ce s-a desfășurat la Turda. În urma promovării examenului cei 25 de beneficiari vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene  şi un sprijin financiar de 500 lei.

Proiectul ,,Workcall”  conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare pentru 900 de beneficiari în meserii precum muncitor plantații și amenajare zonă verde, lucrător în creșterea animalelor, lucrător în comerț, tehnician operator procesare text și imagine tehnician maseur, băieş, nămolar şi brancardier. Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale crescute iar calificarea obținută le va oferi o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii și un impact emoţional pozitiv prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.

Proiectul ,,Workcall’’ se desfăşoară în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în zonele de implementare Bucureşti-Ilfov (mun. Bucureşti, jud. Ilfov), Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj), Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) și oferă servicii de informare, consiliere, coaching, mediere și formare profesională unui număr de 900 de beneficiari din grupuri vulnerabile: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al copilului și femei.

,,Nu abandona școala. Nu-ți abandona viața.’’ Campanie de prevenire a abandonului școlar realizată în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’

Campania ,,Nu abandona școala. Nu-ți abandona viața.”, realizată Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, este o campanie de informare, promovare și conștientizare în ceea ce privește importanța continuării și finalizării studiilor cât și pentru promovarea voluntariatului în rândul elevilor și implicarea acestora în activități dedicate integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile.

Fenomenul părăsirii timpurii a școlii de către tineri, reprezintă una dintre cele mai  grave  probleme sociale în țara noastră, abandonul școlar luând amploare în ultimii ani. Acest fenomen afectează, în special, trei categorii de tineri: cei de etnie romă, cei care au crescut în familii sărace și cei din mediul rural. Creșterea informării cu privire la importanța și necesitatea educației, cu scopul prevenirii părăsirii timpurii a școlii,  în rândul elevilor și părinților acestora, este obiectivul principal al campaniei ,,Nu abandona școala. Nu-ți abandona viața”. Abandonul școlar are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia. Abandonul școlar este sinonim cu o şansă pierdută pentru tineri şi cu o pierdere de potenţial social şi economic pentru țară. Fiecare tânăr care nu merge la școală va deveni un adult fără educație, cu șanse minime de a obține un loc de muncă dar cu riscuri crescute de a deveni infractor sau dependent de ajutorul social. Privaţi de educaţie, cei mai expuşi abandonului școlar, copiii și tinerii proveniţi din mediile vulnerabile, vor rămâne în afara sistemului, marginalizați într-o societate pe care nu o vor înţelege şi în care nu vor şti cum să se descurce.

Campania ,,Nu abandona școala. Nu-ți abandona viața.” se desfașoară în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, implementat de  Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group, în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco, în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

100 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilităţi participă la programul de formare profesională oferit gratuit prin proiectul ,,Workcall’’

100 de beneficiari aparținând grupurilor vulnerabile, persoane de etnie romă și persoane cu dizabilităţi, din regiunea de Nord Vest a țării, participă la programul de formare profesională oferit gratuit de Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română prin proiectul ,,Workcall’’.  Participanții se vor califica în meseriile de ,,Florar decorator’’, ,,Muncitor în plantații și amenajare zona verde’’ și ,,Lucrător în creșterea animalelor’’. Cursurile de calificare se află în diferite stagii de pregătire, teoretică sau practică, iar la absolvirea acestora beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și o subvenţie în cuantum de 500 lei.

La nivel național, 900 beneficiari aparținând grupurilor vulnerabile, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al copilului și femei, beneficiază de servicii gratuite de informare, consiliere, coaching, orientare, mediere și formare profesională prin proiectul ,,Workcall’’. Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale; dezvoltarea abilității și a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera; stabilirea compatibilității dintre nivelul formării profesionale, aspirațiile persoanei și posibilitățile de ocupare pe piața forței de muncă; instruirea în metode și tehnici de cautare a unui loc de muncă, sunt câteva dintre serviciile oferite gratuit prin proiectul ,,Workcall’’. Ședințele de coaching, consiliere profesională și instruire în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă, se realizează de catre coach, psihologi și consilieri de orientare a carierei, în cadrul Centrelor de Incluziune Socială  sau în cadrul altor forme organizate de instruire.

Persoanele care au dobândit competențe profesionale în urma cursurilor  sunt favorizate clar de dinamica pieței muncii, acestea reușind să-și găsească mai ușor un loc de muncă și să se adapteze mult mai repede la cerințele noului post. Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale crescute iar calificarea obținută le va oferi o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii și un impact emoţional pozitiv prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.

,,Nu discrimina când angajezi. Angajează după ce știu. Nu după cine sunt. ’’ Campanie de informare, promovare și conștientizare realizată în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’

Campania ,,Nu discrimina când angajezi”, realizată de Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, este o campanie de informare, promovare și conștientizare care are ca obiectiv schimbarea atitudinilor sociale cu privire la grupurile vulnerabile în vederea  facilitării accesului la ocupare și integrării acestora pe piața muncii.

Campania urmărește promovarea grupurilor vulnerabile din grupul țintă al proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități, care au dificultăți în găsirea unui loc de muncă, cât și promovarea și diseminarea de informații în cadrul potențialilor angajatori și a angajaților acestora, menite să crească nivelul de conștientizare în legătură cu dificultățile pe care le au categoriile vulnerabile în accesarea și menținerea unui loc de muncă.

Discriminările la angajare și în relațiile de muncă sunt destul de des întâlnite în România iar campania ,,Nu discrimina când angajezi” urmăreşte să mărească sensibilitatea publicului cu privire la acest subiect şi să scoată în evidență beneficiile diversității la locul de muncă.

Campania ,,Nu discrimina când angajezi” promovează șansele egale la angajare și atrage atenția asupra prejudecăților, stereotipiilor și a etichetării care fac parte din viața cotidiană. Mesajele campaniei scot în evidență calitățile și abilitățile persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile și subliniază avantajele de care ar putea beneficia angajatorul: ,,Angajează după ce știu. Nu după cine sunt.’

Campania se desfașoară în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, implementat de  Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco, în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

Workshop ,, Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ organizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă! ”

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR a organizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, POSDRU/165/6.2/S/143094, workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’, pe parcursul a două zile, 09 – 10 iulie 2015, în orașul Baia Sprie, judeţul Maramureș.

Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a avut ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de bune practici între consilieri și reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-urilor în vederea identificării de noi tehnici şi metode de consiliere şi informare, care să sprijine grupurile vulnerabile în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piaţa muncii.

Integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile și dezvoltarea metodelor de informare și consiliere au reprezentat câteva dintre temele ce au fost abordate în cadrul evenimentului. Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a constituit un adevărat forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune tehnici şi metode de consiliere şi informare reunind reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale, experţi și consilieri. Activitățile din cadrul workshop-ului vor avea ca rezultat final îmbunătățirea serviciilor de sprijinire a grupurilor vulnerabile.

Diplome de calificare și subvenții pentru 86 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda și Câmpia Turzii

81 persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda și Câmpia Turzii, absolvenți  ai cursurilor de calificare organizate prin proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’,  își primesc astăzi, 1 iulie 2015, diplomele de calificare.

Beneficiarii proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, au absolvit cursurile de formare profesională în meseriile ,,Lucrător în alimentație’’, ,,Lucrător în comerț’’ și ,,Cameristă’’ ce s-au desfășurat la Turda și Câmpia Turzii. Cursurile de calificare s-au finalizat cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii au obţinut o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei.

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul  Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

Masa rotundă ,,ACCES PENTRU TOȚI” organizată în cadrul proiectului „Workcall” la Zalău.

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat în data de 26.06.2015, Masa rotundă ,,Acces pentru toți” în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Pensiunea Zagor,  str. Corneliu Coposu, nr. 126-130, municipiul Zalău, județul Sălaj.

Pe parcursul implementării proiectului au fost organizate un număr de 5 mese rotunde la care au participat 100 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor sindicale, organizațiilor societății civile, patronatelor și angajatori. Mesele rotunde au constituit oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile. Mesele rotunde ,,Acces pentru toți”, organizate de Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în regiunea de implementare Nord-Vest, au avut loc la  Cluj-Napoca, Satu Mare, Oradea, Bistrița și Zalău.

Mesele rotunde “Acces pentru toți”  vizează dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, mesele rotunde urmăresc crearea unor grupuri de lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

,,Mai multă implicare din partea factorilor decizionali în ceea ce privește problematica grupurilor vulnerabile, o comunicare eficientă și transfer de informații la toate nivelurile, dezvoltarea de parteneriate sustenabile, transformarea beneficiarilor în participanți activi la dezvoltarea serviciilor și responsabilizarea societății civile, multiplicarea modelelor pozitive, adaptarea politicilor sociale și eliminarea disfuncționalităților existente sunt doar câteva dintre concluziile participanților la mesele rotunde.

Beneficiarii proiectului ”Și noi avem dreptul la muncă!”, din regiunea de implementare Nord-Vest, participă la etapa de instruire practică a programului de formare profesională.

Beneficiarii proiectului ”Și noi avem dreptul la muncă!”, persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități,  participă la etapa de instruire practică a programului de formare profesională, în cadrul căreia vor dobândi abilitățile și deprinderile necesare activităților asociate calificării.

În urma promovării examenului cei  beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei.

Proiectul ”Și noi avem dreptul la muncă!”, conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare pentru 900 de beneficiari în meserii precum, florar decorator, parchetar, lucrător poligraf, lucrător în tâmplărie, lucrător în tricotaje – confecții, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, cameristă, brancardier, operator introducere, validare și prelucrare date.

Cursurile de calificare și recalificare sunt programe de formare profesionala prin intermediul cărora beneficiarii dobândesc un ansamblu de competențe profesionale care permit unei persoane să desfășoare activități specifice uneia sau mai multor ocupații. Persoanele care au dobândit competențe profesionale în urma  cursurilor  sunt favorizate clar de dinamica pieței muncii, acestea reușind să-și găsească mai ușor un loc de muncă și să se adapteaze mult mai repede la cerințele noului post.

Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale crescute iar calificarea obținută le va oferi o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii și un impact emoţional pozitiv prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.