Start cursuri formare profesională gratuite oferite prin proiectul ,,Workcall’’.

Persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități, beneficiari ai proiectului ,,Workcall’’, participă la programul de formare profesională care a început la Turda

Agenția de Consultanță și Afaceri Română anunță demararea programului de formare profesională din cadrul proiectului ,,Workcall’’.  În data de 22.06.2015 au început cursurile de calificare în meseria de florar decorator la Turda, urmând ca în data de 25.06.2015 să se dea startul cursurilor în Satu Mare și Zalău.

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat cu FORUM GROUP, în calitate de beneficiar, Turda Salina Durgău SA și Asociaţia EDUTECO implementează proiectul ,,Workcall’’ (POSDRU/165/6.2/S/143219).  Proiectul se derulează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile Nord-Vest, Bucureşti-Ilfov și Sud-Muntenia.  Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile prin înfiinţarea de centre de incluziune socială, activităţi de coaching, consiliere şi mediere profesională, programe de formare profesională, cercetări, studii şi analize, toate acestea având rolul de a genera efecte pozitive pe termen lung pentru membrii grupului ţintă în acţiunea lor de integrare pe piaţa muncii.

Proiectul ,,Workcall’’ conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare pentru 900 de beneficiari în meserii precum florar decorator, muncitor plantații și amenajare zonă verde, lucrător în creșterea animalelor, lucrător în comerț, tehnician operator procesare text și imagine, tehnician maseur, băieş, nămolar şi brancardier. Cursurile de calificare se vor finaliza cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și o subvenţie în cuantum de 500 lei.

86 de beneficiari ai proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!” au absolvit cursurile de calificare în meseriile de lucrător în comerț, lucrător în alimentație și cameristă.

Beneficiarii proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, persoane de etnie romă și persoane cu dizabilitați, au participat în 28 și 29 mai 2015, la examenele de absolvire ale cursurilor de calificare în meseriile de lucrător în comerț, lucrător în alimentație și cameristă ce s-au desfășurat la Turda și Câmpia Turzii.

În urma promovării examenului cei 86 de beneficiari vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene  şi un sprijin financiar de 500 lei.

Proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!”,  conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare pentru 900 de beneficiari în meserii precum, florar decorator, parchetar, lucrător poligraf, lucrător în tâmplărie, lucrător în tricotaje – confecții, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, cameristă, brancardier, operator introducere, validare și prelucrare date.

Prin participarea la cursurile organizate în cadrul proiectului, beneficiarii dobândesc competenţe profesionale crescute iar calificarea obținută le va oferi o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii și un impact emoţional pozitiv prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.

Atelier de dezvoltare și cunoaștere personală pentru persoane de etnie romă organizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”

20 de persoane de etnie romă, beneficiari ai proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, participă azi, 25 mai 2015, la atelierul de dezvoltare și cunoaștere personală organizat la Câmpia Turzii. Atelierul are ca obiectiv dezvoltarea abilității de autocontrol și dezvoltarea abilității de integrare, comunicare și cooperare în grup a participanților iar în cadrul acestuia se vor realiza simulări ale contextelor de muncă aferente fiecărei specializări, constituindu-se ca suport de învățare prin modelare, însușirea deprinderilor, accentuarea atitudinilor etice în climatul profesional și exersarea unor tehnici de comunicare profesională.

Atelierele de dezvoltare și cunoaștere personală vin în întâmpinarea unor nevoi de creștere a stimei de sine a grupurilor vulnerabile și reprezintă o metodă interactivă prin care persoanele participante își dezvoltă abilitățile sociale, emoționale și cognitive, pentru a reuși să se adapteze eficient la mediul social din care fac parte și să interacționeze cu cei din jur. Pe parcursul unui atelier de dezvoltare personală, beneficiarii proiectului interacționează și cooperează cu alte persoane, scopul atelierelor fiind de a produce o schimbare și de a crea un echilibru în dezvoltarea participanților, de a le asigura  acestora libertatea de exprimare și manifestare a sentimentelor, dorințelor, nevoilor personale, atitudinilor și opiniilor, de a-i ajuta să își dezvolte încrederea în propria persoană și de a se integra într-un grup.

,,Pași în planificarea carierei’’ – Ghid de consiliere și orientare profesională.

Omul potrivit la locul potrivit! De câte ori nu ai auzit această expresie?

De câte ori nu te-ai gândit că este și cazul tău: de a fi potrivit, la locul potrivit?

Ghidul de consiliere și orientare profesională  ,,Pași în planificarea carierei’’  a fost elaborat pentru a fi un instrument util persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, iar scrierea acestuia a pornit de la necesitatea de a oferi informaţii care să le fie de ajutor persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din grupul țintă al proiectului ,,Workcall’’ (persoane de etnia romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care parăsesc sistemul instituționalizat de protecție al copilului, femei) un segment important al forței de muncă disponibile dar cu reale probleme la angajare.

Ghidul conține informații utile despre consilierea privind cariera, orientarea profesională, ce este coaching-ul, interviul de angajare, elaborarea CV-ului și a scrisorii de intenție, modele de CV-uri, locuri de muncă disponibile şi  răspunde la întrebari cum ar fi:

Ce putem face pentru a ne asigura că luăm decizia corectă privind alegerea unei profesii?
Ce trebuie să știm, în momentul în care urmăm un curs de formare profesională?
De ce anume trebuie să ținem cont atunci când suntem în căutarea unui loc de muncă?
Cum găsim informații despre locurile de muncă disponibile?

Cum folosim sursele de informare pentru accesarea  unui loc de muncă?

,,Visurile nu pot fi oprite’’ – un film motivațional autentic cu și despre oamenii de lângă noi

Filmul ,,Visurile nu pot fi oprite”, realizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, prezintă poveștile unor oameni care au reușit să depășească barierele discriminării în viața personală și profesională. Fie că sunt persoane de etnie romă sau persoane cu diferite tipuri de dizabilități, acești oameni sunt exemplul cel mai bun că dizabilitatea sau etnia nu trebuie considerate piedici în obținerea unui loc de muncă sau unei vieți ca a celorlalți.

,,Nu m-am simțit niciodată descurajată din cauza dizabilității mele. Voiam să am și eu ca toată lumea un serviciu, o viață, o casă, o familie și așa îi îndrum pe toți să facă.’’ Elvira Zai – fost contabil șef și Inspector la Banca Populară, filiala Iara, județul Cluj.

,,Eu văd viața frumoasă. Nu am fost negativistă niciodată. Încerc să mă axez și să mă sprijin pe partea pozitivă, că viața uneori îmi dă palme e altceva, eu mă bucur de foarte multe lucruri.’’ Rodica Marian – președinte Asociația Handicapaților Zalău, județul Sălaj.

,,Mi-am dorit să fac mai multe decât puteam, întotdeauna. Pot să spun ca sunt o fire mai puternică, întotdeauna am privit partea plină a paharului.’’Ionuț Matei – antreprenor, Turda, județul Cluj

Acestea sunt doar câteva relatări din poveștile protagoniștilor filmului ,,Visurile nu pot fi oprite”, povești despre viață și despre curaj, care inspiră și motivează, povești despre oamenii de lângă noi, care merită urmărite și prețuite.

Filmul  a fost realizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, implementat de  Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco, în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

 

Masa rotundă ,,Acces pentru toți” – Bistrița, 30.04.2015

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat în data de 30.04.2015, Masa rotundă ,,Acces pentru toți” în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Hotel Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 2, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Nasăud.

Pe parcursul implementării proiectului vor fi organizate un număr de 5 mese rotunde la care vor participa 100 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor sindicale, organizațiilor societății civile, patronatelor și angajatori. Mesele rotunde constituie oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile. Primele trei mese rotunde ,,Acces pentru toți” au avut loc la  Cluj-Napoca, Satu Mare șiOradea, masa rotundă, organizată la Bistrița, fiind cea de-a patra, din seria de cinci, desfășurate în regiunea de implementare nord-vest .

,,Este nevoie de o altă viziune, de modificarea percepției și schimbarea mentalității generale, de conștientizare, acceptare și implicare, în ceea ce privește grupurile vulnerabile!,, au susținut participanții de la masa rotundă ce a avut loc la Bistrița.

Mesele rotunde “Acces pentru toți”  vizează dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, mesele rotunde urmăresc crearea unor grupuri de lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Conceptul ,,Acces pentru toți!” este realizabil și realist, iar aceste schimbări trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi.

Ghidul ANGAJATORULUI – o unealtă pentru dărâmarea barierelor sociale

Dacă un angajator își pune întrebări cum ar fi: Ce înseamnă să angajez o persoană din grup vulnerabil? Ce beneficii îmi aduce această angajare?        Cu ce mă poate ajuta pe mine proiectul ,,Workcall’’ ?    răspunsurile le va descoperi în ,,Ghidul Angajatorului’’

,,Ghidul Angajatorului’’ a fost elaborat pentru a fi un instrument util angajatorilor, iar necesitatea scrierii acestuia a pornit de la nevoia de a dărâma barierele sociale dintre persoanele care fac parte din grupurile vulnerabile și angajatori, precum și de la necesitatea întăririi convingerii că acestea pot fi la fel de performante ca și oricare dintre noi.

În ghid se pot găsi informații despre:

  • grupurile vulnerabile social (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului si femei),
  • facilitățile pentru angajatori în cazul încadrarii în muncă a grupurilor vulnerabile social,
  • studii de caz,
  • politici romanești și europene cu privire la grupurile vulnerabile,
  • organisme reprezentative pentru categoriile vulnerabile,
  • detalii despre proiectul ,,Workcall’’ .

,,Ghidul Angajatorului’ promovează schimbarea atitudinii sociale în rândul angajatorilor, comunităților locale și factorilor de decizie în ceea ce privește grupurile vulnerabile. Scopul acestui ghid constă în așezarea unei baze solide în vederea depășirii de către angajator a barierei stereotipurilor legate de grupurile vulnerabile în domeniul ocupațional și în facilitarea conexiunii angajator – angajat.

Ghidul poate fi consultat on-line pe site-ul www.acar-eu.ro  la rubrica Publicații sau accesând link-ul urmator:Ghidul Angajatorului

Masa rotundă ,,ACCES PENTRU TOȚI,, proiect „Workcall” 17 martie 2015

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat FORUM GROUP în calitate de beneficiar, Turda Salina Durgău S.A. și Asociația Eduteco,  a organizat în data de 17.03.2015, Masa rotundă ,,Acces pentru toți,, în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Hotel Cardinal, str. Piața Eroii Revoluției, nr. 5, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

Proiectul ,,Workcall” se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015  în regiunile Bucureşti-Ilfov (mun. Bucureşti, jud. Ilfov), Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj), Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) și are ca grup ţintă persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, femei și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

Mesele rotunde “Acces pentru toți”  vizează dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, mesele rotunde urmăresc crearea unor grupuri de lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Pe parcursul implementării proiectului vor fi organizate un număr de 5 mese rotunde la care vor participa 100 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor sindicale, organizațiilor societății civile, patronatelor și angajatori. Mesele rotunde vor constitui oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Proiectul ,,Workcall  conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare în diverse meserii pentru 900 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile oferind acestora beneficii cum ar fi: participare gratuită la cursurile organizate, competenţe crescute şi îmbunătăţirea nivelului de calificare, obţinerea unei calificări care permite o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii, mediere pe piaţa muncii cu scopul obţinerii unui loc de muncă, impact pozitiv emoţional prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.

Atelier de dezvoltare și cunoaștere personală 11 martie 2015

Ateliere de dezvoltare și cunoaștere personală pentru persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități organizate în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”

20 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități, beneficiari ai proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, au participat în 11 martie 2015, la primul din cele 6 ateliere de dezvoltare și cunoaștere personală organizate în regiunea de Nord-Vest a țării. Atelierul a avut loc în cadrul Centrului de Incluziune Socială Turda și a avut ca obiectiv dezvoltarea abilității de autocontrol și dezvoltarea abilității de integrare, comunicare și cooperare în grup a participanților.

Atelierele de dezvoltare și cunoaștere personală vin în întâmpinarea unor nevoi de creștere a stimei de sine a grupurilor vulnerabile și reprezintă o metodă interactivă prin care persoanele participante își dezvoltă abilitățile sociale, emoționale și cognitive, pentru a reuși să se adapteze eficient la mediul social din care fac parte și să interacționeze cu cei din jur. Pe parcursul unui atelier de dezvoltare personală, beneficiarii proiectului interacționează și cooperează cu alte persoane, scopul atelierelor fiind de a produce o schimbare și de a crea un echilibru în dezvoltarea participanților, de a le asigura  acestora libertatea de exprimare și manifestare a sentimentelor, dorințelor, nevoilor personale, atitudinilor și opiniilor, de a-i ajuta să își dezvolte încrederea în propria persoană și de a se integra într-un grup.

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015  proiectul  ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

Start cursuri formare profesională gratuite oferite prin proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’ pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile

 112 persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități participă la programul de formare profesională care a început la Turda

Agenția de Consultanță și Afaceri Română anunță demararea programului de formare din cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă’’. În data de 04 februarie 2015 au început cursurile de calificare în meseriile ,,Lucrător în alimentație’’ și ,,Lucrător în comerț’’ la Turda, urmând ca în data de 5 februarie să se dea startul unui curs în meseria de ,,Lucrător în comerț’’ la Câmpia Turzii. Vineri, 6 februarie, la Turda, 42 de femei aparținând etniei rome vor începe cursurile în meseria de ,,Cameristă’’.
Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco, implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.
Cursurile de calificare se vor finaliza cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei