Masa rotundă ,,Acces pentru toți,, 18 decembrie 2014

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat FORUM GROUP în calitate de beneficiar, Turda Salina Durgău S.A. și Asociația Eduteco, a organizat în data de 18.12.2014, Masa rotundă ,,Acces pentru toți,, în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Hotel Pami, str. Calea Mănăștur, nr. 39, municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

Mesele rotunde “Acces pentru toți”  vizează dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, mesele rotunde urmăresc crearea unor grupuri de lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări/ perspective cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Pe parcursul implementării proiectului vor fi organizate un număr de 5 mese rotunde la care vor participa 100 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor sindicale, organizațiilor societății civile, patronatelor și angajatori. Mesele rotunde vor constitui oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Participanții la masa rotunda ,,Acces pentru toți”, organizată în cadrul proiectului ,,Workcall”, au purtat discuții privind oportunitățile de ocupare pentru grupurile vulnerabile, potențialul de colaborare între diferiți actori de pe piața muncii și facilitarea schimbului de idei noi, experiențe și bune practici pentru a găsi modalități eficiente de cooperare în domeniul incluziunii sociale. Dintre propunerile acestora putem menționa: dezvoltarea unui sistem de cooperare sustenabil între instituțiile publice și organizațiile implicate în problema grupurilor defavorizate, construirea de programe și proiecte pentru acestea, susținerea economiei și relaxarea fiscala astfel încât toți să poată accede pe piața muncii.

Cursuri de calificare GRATUITE prin proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!”

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația EDUTECO,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015, proiectul  Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

In cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”,  se vor organiza cursuri de calificare și recalificare GRATUITE  pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau pentru angajații care vor sa se recalifice după cum urmează:

Cursuri ce necesită minimum 8 clase absolvite:

 • florar decorator
 • parchetar
 • lucrător poligraf
 • lucrător în tâmplărie
 • lucrător în tricotaje – confecții
 • lucrător în alimentație
 • lucrător în comerț
 • cameristă
 • brancardier
 • operator introducere, validare și prelucrare date

Cursurile de calificare se vor finaliza cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 – 650 lei.

      Acte necesare pentru înscrierea la un curs de calificare:

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie;
 • Ultimul act de studiu;
 • Adeverinţă medicală;

Informaţii suplimentare:
Telefon: 0734.152.083, 0364.149.910 / fax : 0364. 435.372
E-mail: office@acar-eu www.acar-eu.ro
Persoana de contact: Gabriela Hada, Responsabil Centru

Cursuri de formare profesională GRATUITE prin proiectul ,,Workcall,,

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat cu FORUM GROUP, în calitate de beneficiar, SC Turda Salina Durgău SA și Asociaţia EDUTECO implementează proiectul ‘’Workcall’’(POSDRU/165/6.2/S/143219) în regiunile Nord-Vest, Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia.

Proiectul se derulează  în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 și oferă servicii de informare, consiliere, coaching, mediere și formare profesională unui număr de 900 de beneficiari din grupuri vulnerabile: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri cu vârsta peste 18 ani care  părăsesc sistemul de protecţie al copilului și femei.
In cadrul proiectului ,,Workcall,, se vor organiza cursuri de calificare și recalificare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau pentru angajații care vor sa se recalifice dupa cum urmează :

 • Cursuri ce necesită minimum 4 clase absolvite:

Muncitor plantații și amenajare zonă verde, Lucrător în creșterea animalelor

 • Cursuri ce necesită minimum 8 sau 10 clase absolvite

Băieș ; Nămolar ; Brancardier ; Florar decorator; Lucrător în comerț;

 • Cursuri ce necesită diplomă de BAC:

Tehnician maseur; Tehnician operator procesare text și imagine

Cursurile de calificare se vor finaliza cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene, şi o subvenţie în valoare de 500 lei. Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională sunt necesare următoarele documente :

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie;
 • Ultimul act de studiu;
 • Adeverinţă medicală;

Informaţii suplimentare:

Telefon:  0364.435.213 / fax : 0364. 435.372

E-mail: office@acar-eu.ro

Mobil : 0725 359 864

Workshop 09 – 10 octombrie 2014 Baia Sprie

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR în parteneriat cu FORUM GROUP în calitate de Beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația EDUTECO a organizat cadrul proiectului “Și noi avem dreptul la muncă!”, (POSDRU/165/6.2/S/143094), workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’. Guest speaker – Simone Cerlini – expert străin în politici de incluziune socială, țara de origine – Italia.
Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ s-a desfășurat pe parcursul a două zile, 09 – 10 octombrie 2014, în orașul Baia Sprie, judeţul Maramureș.
Proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!” are o durată de 18 luni şi se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 în regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia și Nord – Vest având ca obiectiv general îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate.
Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a avut ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de bune practici între consilieri și reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-urilor în vederea identificării de noi tehnici şi metode de consiliere şi informare, care să sprijine grupurile vulnerabile în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piaţa muncii.
Integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile și dezvoltarea metodelor de informare și consiliere au reprezentat câteva dintre temele ce au fost abordate în cadrul evenimentului. De asemenea, invitatul special, Simone Cerlini – expert italian în politici sociale, a prezentat Sistemul de Protectie Socială Italian, strategiile de politica socială din regiunea Lombardia, cât și date despre o unealta inovativă numită ’’Matricea ecologică’’, dezvoltată pentru a servi ca alternativă la un sistem de protecție socială deficitar în ceea ce privește, în special, persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. Acest sistem denumit ’’Matricea ecologică’’ este o bază de date complexă care conține și centralizează date despre toate persoanele asigurate înregistrate cu scopul definirii clare a nevoilor acestora și având ca rezultat eficientizarea costurilor aferente serviciilor oferite prin sistemul de stat.
Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a constituit un adevărat forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune tehnici şi metode de consiliere şi informare si a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale, experţi străini și consilieri. Activitățile din cadrul workshop-ului vor avea ca rezultat final îmbunătățirea serviciilor de sprijinire a grupurilor vulnerabile.

Grupuri de discuții – ’’Noi tehnici și metode de combatere a excluziunii sociale’’

Agenția de Consultanță și Afaceri Română în parteneriat cu FORUM GROUP în calitate de Beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația EDUTECO organizează în cadrul proiectului “Și noi avem dreptul la muncă!”, (POSDRU/165/6.2/S/143094), Grupurile de discuții – ’’Noi tehnici și metode de combatere a excluziunii sociale’’.

Grupurile de discuții și-au propus realizarea unui schimb eficient de bune practici între reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale în vederea identificării de noi tehnici şi metode de combatere a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Grupurile de discuţii au avut loc în data de 19.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014 și 02.10.2014. Participanţii, reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale, au identificat o serie de direcţii de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale prin măsuri de incluziune activă cum ar fi: implementarea și subvenționarea unor programe dedicate grupurilor vulnerabile, adaptarea cadrului legislativ la nevoile reale ale acestora, organizarea de târguri de locuri de munca și orientarea spre profesii în care se oglindesc aptitudini practice, campanii de informare, înfiintarea centrelor de orientare profesională sau dezvoltarea unor asociații care pot forma grupuri de interese în vederea schimbarii politicilor publice.

Concluziile finale, alături de ideile şi aprecierile personale, vor fi utile factorilor decizionali, în fundamentarea deciziilor de politică socială în domeniul protecţiei sociale și a bunăstării în scopul alocării eficiente a resurselor, pentru asigurarea de beneficii adecvate grupurilor vulnerabile şi o mai bună sustenabilitate pe termen lung.

Proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!” se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia şi Nord-Vest și are ca obiectiv îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) prin furnizarea de servicii de consiliere, servicii de orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.