,,Și noi avem dreptul la muncă!,,

Agenția de Consultanță și Afaceri Română în parteneriat cu Forum Group în calitate de Beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația EDUTECO implementează proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!”, POSDRU/165/6.2/S/143094, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ’’Investeşte în oameni’’.

Când şi unde?

Durata proiectului este de de 18 luni şi se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 în regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia și Nord – Vest.

Obiectiv general:

Îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

Cui ne adresăm?

• persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi)
• personalului angajat al agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile
• reprezentanţilor organizaţiilor cu rol în sprijinirea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile

Cum vom realiza ceea ce ne-am propus?

• prin furnizarea programelor de formare profesionala pentru 900 de persoane in urmatoarele ocupatii florar decorator, parchetar, lucrător poligraf, lucrător în tâmplărie, lucrător în tricotaje – confecţii, lucrător în alimentaţie, lucrător în comerţ, cameristă, brancardier, operator introducere, validare şi prelucrare date.
• prin înfiinţarea, dezvoltarea şi susţinerea a 3 centre de incluziune socială în care se vor desfăşura activităţi de asistenţă socială şi orientare profesională pentru grupurile vulnerabile
• prin sesiuni interactive de consiliere şi de dezvoltare personală,
• prin organizarea de grupuri de discuţii, grupuri de sprijin,
• prin organizarea de ateliere de dezvoltare şi cunoaştere personală
• prin organizarea de programe de formare profesională în meseria de “Consilier vocaţional” pentru angajaţii instituţiilor sau organizaţiilor implicate în sprijinirea acestor grupuri.
• prin campanii de informare şi promovare în vederea schimbării atitudinilor sociale ale grupurilor vulnerabile
• prin organizarea de workshop-uri, dezbateri, care au ca scop facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile
• cercetări, studii şi analize privind identificarea nevoilor specifice ale persoanelor din diferite grupuri vulnerabile

Grup țintă:

Grupul ţintă este alcătuit din 1000 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, distribuite astfel: 800 persone de etnie romă, 100 de persoane cu dizabilităţi, 100 de persoane, angajati ai agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile.

Proiecte pentru tineri

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română:

Încurajează tinerii și îi susține în asumarea activă și responsabilă a rolului de promotori ai schimbărilor pozitive și durabile la nivelul comunității de apartenență;
Susține dezvoltarea aptitudinilor organizatorice și de conducere ale tinerilor prin responsabilizarea și implicarea lor activă în viața comunității;
Promoveaza multiculturalitatea, toleranța și valorile europene prin implicarea în diverse activități a tinerilor;
Recunoaște și încurajează voluntariatul ca instrument de educație non-formală și stimulare a participării civice a tinerilor;

Workcall

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat cu FORUM GROUP, în calitate de beneficiar, SC Turda Salina Durgău SA și Asociaţia EDUTECO implementează proiectul ‘’Workcall’’, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ’’Investeşte in oameni’’.

Când şi unde?

Durata proiectului este de de 18 luni şi se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 în regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia și Nord – Vest.

Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile prin furnizarea de servicii integrate de sprijin.

Cui ne adresăm?

– Persoane de etnie romă,
– Persoane cu dizabilităţi,
– Tineri cu vârsta peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecţie al copilului,
– Femei

Cum vom realiza ceea ce ne-am propus?

– prin furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională pentru un număr de 1000 de persoane care aparțin grupurile vulnerabile, aflate în căutarea unor programe de formare profesională și/sau loc de muncă;
– prin înființarea a 2 Centre de Incluziune Socială pentru furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională;
– activități de coaching destinate unui număr de 400 de persoane cu scopul de motivare pentru integrare/reintegrare pe piața muncii;
– prin furnizarea programelor de formare profesională în următoarele ocupații: tehnician maseur, băieș, nămolar și brancardier, muncitor plantații și amenajare zonă verde; lucrător în creșterea animalelor, florar decorator, tehnician operator procesare text și imagine
– prin organizarea a 5 seminarii și 5 mese rotunde cu tema “Acces pentru toți” la care vor participa 200 de persoane: reprezentanți ai autorităților publice locale și ai societății civile care vor contribui la identificarea și promovarea oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile.
– cercetări, studii și analize (la nivel multiregional și național) privind identificarea nevoilor specifice ale persoanelor din diferite grupuri vulnerabile, precum și identificarea atitudinilor și stereotipurilor culturale în rândul angajatorilor, cadrelor didactice, mass-media, personal al centrelor de incluziune;
– prin asigurarea unui program de grădiniță și after-school oferite unui număr de 100 de copii.

Grup țintă:

Grupul ţintă este alcătuit din 1000 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, distribuite astfel : 100 femei, 400 de persoane de etnie romă, 400 de persoane cu dizabilități, 100 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.