Filmul „Workcall”

 

 

 

Conferința de lansare a proiectului ,,Workcall”

La conferinţa de lansare a proiectului,, Workcall” ce a avut loc la Salina Turda, au participat peste 200 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, DGASPC, AJOFM, reprezentanţi ai instituţiilor de sănătate, formatori şi reprezentanţi ai mass media.

 În calitate de speakeri au fost prezenţi la eveniment: Daniela Vișoianu – manager proiect, Cristian Matei – Președinte al Consiliului de Administraţie SC Turda Salina Durgău SA, Alexandru Cordoș – Senator în  Parlamentul României,  Membru în Comisia  pentru muncă, familie şi protecţie socială, Bogdan Poliac – delegat pentru Dialog  Social,  Vasile Tot – Director General SC Turda Salina Durgău SA, Teodor Drogo – Prim-vicepreședinte al Partidei Romilor Pro Europa, Filiala Turda.

 Managerul de proiect Daniela Vişoianu a explicat importanţa economico-socială a proiectului Workcall şi a prezentat informaţii despre activităţile şi rezultatele estimate ale proiectului, cât şi  despre beneficiile de care se vor bucura persoanele din grupul ţintă, cum ar fi: participare gratuită la cursurile organizate, competenţe crescute şi îmbunătăţirea nivelului de calificare / obţinerea unei calificări care permite o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii, mediere pe piaţa muncii cu scopul obţinerii unui loc de muncă, impact pozitiv emoţional prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.

  Cristian Matei, preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Turda Salina Durgău SA, a prezentat date legate de  parteneriatul din cadrul proiectului. În discursul său, acesta a făcut referire la trei direcţii complementare ale  strategiei de management: extinderea serviciilor oferite turiştilor, dezvoltarea turismului din Turda, ca parte a unui turism integrat zonal, şi necesitatea calificării forţei de muncă din oraş în meserii asociate turismului balnear, evidențiind faptul că proiectul „Workcall”  este o completare a necesitaților societății pe care o reprezintă.

 Senatorul Alexandru Cordoş și-a exprimat convingerea, în alocuţiunea sa, că prin intermediul activitaților propuse de proiectul ’’Workcall’’, respectiv activităţi de coaching, mediere profesională, programe de formare profesională adecvate, accesibile şi cu reale valențe ocupaționale, grupurile vulnerabile au o şansă reală de a se integra pe piața muncii.

 Reprezentanții organizațiilor implicate în proiecte destinate sprijinirii persoanelor vulnerabile social, prezenți la conferința, au concluzionat că proiectul ’’Workcall’’ oferă oportunitatea colaborării, cu scopul sprijinirii acestora, pentru obținerea unor rezultate mai eficiente în ceea ce priveşte facilitarea accesului la ocupare.

Conferința de lansare a proiectului ’’Și noi avem dreptul la muncă!”

Agenția de Consultanță și Afaceri Română în parteneriat cu SC Forum Group SRL în calitate de Beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eco Energy a lansat proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!”, POSDRU/165/6.2/S/143094, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ’’Investeşte în oameni’’, în cadrul conferinţei organizate în data de 1 iulie 2014, în municipiul Turda, judeţul Cluj.
În calitate de speakeri au fost prezenţi la eveniment: Bogdan Bobic – Coordonator proiect ’’Și noi avem dreptul la muncă!”, Lăcătuş Crăciun-Ioan – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Boncea Leontina – Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Cluj și Alexandru Zugrav – coordonator proiect Forum Group.

La conferinţa de lansare a proiectului au participat reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, DGASPC, AJOFM, ANR, ISPMN (expertul guvernamental regional Agenţia Naţională pentru Romi – Cristian Hetea, directorul general al Companiei de Apă ‘’Arieș’’- Cristian Matei, Președintele asociației persoanelor cu handicap neuromotor ”Oameni pentru Oameni”- Gheorghe Sav, directorul SC Turda Salina Durgău SA- Vasile Tot, directorul SC Domeniul Public Turda SA- Adrian Sălăgean, directorul Agenției Locale pentru Formare și ocupare profesională- Ioan Cosma, directorul Colegiului Dr. Ioan Rațiu Turda- Maria Piper) reprezentanţi ai mediului de afaceri, formatori, beneficiari şi reprezentanţi ai mass media.

Bogdan Bobic, din partea Agenției de Consultanță și Afaceri Română, a explicat importanţa economico-socială a proiectului şi a prezentat informaţii despre activităţile şi rezultatele estimate ale proiectului, cât şi despre beneficiile de care se vor bucura persoanele din grupul ţintă :’’Vom organiza sesiuni interactive de consiliere şi dezvoltare personală unde vor participa toate cele 900 de persoane din grupul nostru ţintă, grupuri de discuţii şi grupuri de sprijin pentru 240 de participanţi, ateliere de dezvoltare şi cunoaştere personală unde vor fi 360 de participanţi şi vom furniza programe de formare profesională pentru 900 de persoane’’.
Leontina Boncea, directorul Asociației Nevăzătorilor din România- filiala Cluj, a vorbit despre necesitatea unor astfel de iniţiative pentru persoanele cu dizabilităţi : ” În Turda şi satele afiliate avem 600 de persoane cu deficienţe de vedere. Aş vrea să vă spun că din cei 600 de nevăzători doar 1 % sunt încadraţi, adică 6 persoane, în meseriile de maseur şi lucrător în tâmplărie. Adică vă puteţi da seama, avem 600 de persoane cu dizabilităţi pentru care locuri de muncă sunt doar șase.’’
Alexandru Zugrav, coordonator proiect, reprezentant al Forum Group, a vorbit despre sustenabilitatea proiectelor europene: ”Vroiam să vorbesc în general despre fondurile europene, mulţi zic că au finalitate, n-au finalitate, dimensiunea finalităţii e doar una dintre dimensiuni, trebuie să mergem şi pe complementaritate şi pe continuitate.’’
‘’De multe ori suntem tributari experienţelor personale de viaţă şi tragem concluzii foarte repede cu referire la dorinţa rromilor de a lucra, de multe ori operăm cu prejudecăţi, cu judecăţi de valoare stereotipice. Romii se găsesc în excluziune socială, sărăcie și pierderea identității. Este nevoie acută de implicare, atât din partea societății civile, cât și din partea instituțiilor statului, pentru a accesa fonduri europene destinate combaterii excluziunii sociale” a declarat Lăcătuș Crăciun – Ioan de la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

Reprezentanții organizațiilor implicate în proiecte destinate sprijinirii persoanelor vulnerabile social, prezenți la conferința, au concluzionat că proiectul ’’Și noi avem dreptul la muncă!” oferă oportunitatea colaborării, cu scopul sprijinirii acestora, pentru obținerea unor rezultate mai eficiente în ceea ce priveşte îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate.

Workshop ,,Noi tehnici și metode de informare și consiliere – Schimb de bune practici,, 2014

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR a organizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, POSDRU/165/6.2/S/143094,workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’, pe parcursul a două zile, 09 – 10 iulie 2015, în orașul Baia Sprie,judeţul Maramureș.

Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a avut ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de bune practici între consilieri și reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-urilor în vederea identificării de noi tehnici şi metode de consiliere şi informare, care să sprijine grupurile vulnerabile în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piaţa muncii.

Integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile și dezvoltarea metodelor de informare și consiliere au reprezentat câteva dintre temele ce au fost abordate în cadrul evenimentului. Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a constituit un adevărat forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune tehnici şi metode de consiliere şi informare reunind reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale, experţi și consilieri. Activitățile din cadrul workshop-ului vor avea ca rezultat final îmbunătățirea serviciilor de sprijinire a grupurilor vulnerabile.

Film campanie prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Campania ,,Nu abandona școala. Nu-ți abandona viața.”, realizată Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, este o campanie de informare, promovare și conștientizare în ceea ce privește importanța continuării și finalizării studiilor cât și pentru promovarea voluntariatului în rândul elevilor și implicarea acestora în activități dedicate integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile.

Fenomenul părăsirii timpurii a școlii de către tineri, reprezintă una dintre cele mai  grave  probleme sociale în țara noastră, abandonul școlar luând amploare în ultimii ani. Acest fenomen afectează, în special, trei categorii de tineri: cei de etnie romă, cei care au crescut în familii sărace și cei din mediul rural. Creșterea informării cu privire la importanța și necesitatea educației, cu scopul prevenirii părăsirii timpurii a școlii,  în rândul elevilor și părinților, este obiectivul principal al campaniei ,,Nu abandona școala. Nu-ți abandona viața”. Abandonul școlar este sinonim cu o şansă pierdută pentru tineri şi cu o pierdere de potenţial social şi economic pentru țară.Fiecare tânăr care nu merge la școală va deveni un adult fără educație, cu șanse minime de a obține un loc de muncă dar cu riscuri crescute de a deveni infractor sau dependent de ajutorul social. Privaţi de educaţie, cei mai expuşi abandonului școlar, copiii și tinerii proveniţi din mediile vulnerabile, vor rămâne în afara sistemului, marginalizați într-o societate pe care nu o vor înţelege şi în care nu vor şti cum să se descurce.

Film ,,Visurile nu pot fi oprite,,

Filmul ,,Visurile nu pot fi oprite”, realizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, prezintă poveștile unor oameni care au reușit să depășească barierele discriminării în viața personală și profesională. Fie că sunt persoane de etnie romă sau persoane cu diferite tipuri de dizabilități, acești oameni sunt exemplul cel mai bun că dizabilitatea sau etnia nu trebuie considerate piedici în obținerea unui loc de muncă sau unei vieți ca a celorlalți.

,,Nu m-am simțit niciodată descurajată din cauza dizabilității mele. Voiam să am și eu ca toată lumea un serviciu, o viață, o casă, o familie și așa îi îndrum pe toți să facă.’’ Elvira Zai – fost contabil șef și Inspector la Banca Populară, filiala Iara, județul Cluj.

,,Eu văd viața frumoasă. Nu am fost negativistă niciodată. Încerc să mă axez și să mă sprijin pe partea pozitivă, că viața uneori îmi dă palme e altceva, eu mă bucur de foarte multe lucruri.’’ Rodica Marian – președinte Asociația Handicapaților Zalău, județul Sălaj.

,,Mi-am dorit să fac mai multe decât puteam, întotdeauna. Pot să spun ca sunt o fire mai puternică, întotdeauna am privit partea plină a paharului.’’Ionuț Matei – antreprenor, Turda, județul Cluj

Acestea sunt doar câteva relatări din poveștile protagoniștilor filmului ,,Visurile nu pot fi oprite”, povești despre viață și despre curaj, care inspiră și motivează, povești despre oamenii de lângă noi, care merită urmărite și prețuite.

Filmul a fost realizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”, implementat de Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco, în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

Workshop ,,Noi tehnici și metode de informare și consiliere – Schimb de bune practici,,2015

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR în parteneriat cu FORUM GROUP în calitate de Beneficiar,  Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația EDUTECO a organizat cadrul proiectului Și noi avem dreptul la muncă!”, (POSDRU/165/6.2/S/143094), workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’. Guest speaker – Simone Cerlini – expert străin în politici de incluziune socială, țara de origine – Italia.

Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ s-a desfășurat pe parcursul a două zile, 09 – 10 octombrie 2014, în orașul Baia Sprie, judeţul Maramureș și a avut ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de bune practici între consilieri și reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-urilor în vederea identificării de noi tehnici şi metode de consiliere şi informare, care să sprijine grupurile vulnerabile în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piaţa muncii.

Integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile și dezvoltarea metodelor de informare și consiliere au reprezentat câteva dintre temele ce au fost abordate în cadrul evenimentului. De asemenea, invitatul special, Simone Cerlini – expert italian în politici sociale, a prezentat Sistemul de Protectie Socială Italian, strategiile de politica socială din regiunea Lombardia, cât și date despre o unealta inovativă numită ’’Matricea ecologică’’, dezvoltată pentru a servi ca alternativă la un sistem de protecție socială deficitar în ceea ce privește, în special, persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. Acest sistem denumit ’’Matricea ecologică’’ este o bază de date complexă care conține și centralizează date despre toate persoanele asigurate înregistrate cu scopul definirii clare a nevoilor acestora și având ca rezultat eficientizarea costurilor aferente serviciilor oferite prin sistemul de stat.

Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a constituit un adevărat forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune tehnici şi metode de consiliere şi informare si a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale, experţi străini și consilieri. Activitățile din cadrul workshop-ului vor avea ca rezultat final îmbunătățirea serviciilor de sprijinire a grupurilor vulnerabile.