Conferința ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’  03.11.2015 Cluj-Napoca

 Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română organizează în data de 03.11.2015 Conferința ,, Și noi avem dreptul la muncă!’’, la Hotel City Plaza, Sala Beijing, str. Sindicatelor nr. 9-13, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

Tema evenimentului vizează problematica incluziunii/excluziunii sociale, a discriminării pe piața muncii și eliminarea prejudecăților, stereotipiilor și a etichetării care fac parte din viața cotidiană.  Proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’ promovează șansele egale la angajare și urmărește creșterea nivelului de conștientizare în legătură cu dificultățile pe care le au categoriile vulnerabile în accesarea și menținerea unui loc de muncă.

Obiectivul evenimentului este sensibilizarea publicului cu privire la acest subiect, evidențierea beneficiilor diversității la locul de muncă și schimbarea atitudinilor sociale cu privire la grupurile vulnerabile în vederea  facilitării accesului la ocupare și integrării acestora pe piața muncii.

În cadrul conferinței vor fi prezentate principalele activităţi şi rezultate ale proiectului, precum şi direcții viitoare de acțiune în vederea valorificării rezultatelor obținute în beneficiul unui număr cât mai mare de persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’ are ca obiectiv general îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă. Proiectul este implementat de Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  în intervalul aprilie 2014 – noiembrie 2015, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.