Conferința ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat în data de 03.11.2015 Conferința ,, Și noi avem dreptul la muncă!’’, în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj. Tema evenimentului a vizat problematica incluziunii/excluziunii sociale, a discriminării pe piața muncii și eliminarea prejudecăților, stereotipiilor și a etichetării care fac parte din viața cotidiană.

Proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’ promovează șansele egale la angajare și urmărește creșterea nivelului de conștientizare în legătură cu dificultățile pe care le au categoriile vulnerabile în accesarea și menținerea unui loc de muncă. Sensibilizarea publicului cu privire la acest subiect, evidențierea beneficiilor diversității la locul de muncă și schimbarea atitudinilor sociale cu privire la grupurile vulnerabile în vederea  facilitării accesului la ocupare și integrării acestora pe piața muncii au constituit obiectivele evenimentului. La conferință au participat reprezentanţi ai instituțiilor publice, reprezentanţi ai organizațiilor non-guvernamentale, formatori, persoane care aparțin grupurilor vulnerabile, beneficiari ai proiectului (persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități) şi reprezentanţi ai mass media.

Bogdan Bobic, coordonatorul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, a prezentat principalele activităţi şi rezultate ale proiectului precum şi direcții viitoare de acțiune în vederea valorificării rezultatelor obținute în beneficiul unui număr cât mai mare de persoane aparținând grupurilor vulnerabile.

Prezent la eveniment în calitate de speaker, domnul Lăcătuș Crăciun-Ioan, cercetător în cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, a adus în discuție problematica romilor cu accent pe necesitatea integrării socio-profesionale a acestora și impactul pozitiv al inițiativelor finanțate din fonduri europene, cum este și proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, asupra grupurilor vulnerabile. ,,Să încercăm să nu tragem concluzii foarte repede cu referire la dorinţa romilor de a lucra, de multe ori operăm cu prejudecăţi, cu judecăţi de valoare stereotipice. Romii se găsesc în excluziune socială, sărăcie și pierderea identității. Este nevoie de schimbarea mentalitaților față de persoanele din grupurile vulnerabile și de implicare din partea tuturor actorilor sociali, instituții publice, organizații non-guvernamentale sau angajatori în ceea ce privește combatarea excluziunii sociale’’.

Flavia Pop, psiholog în cadrul Centrului Comunitar Judetean – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii și Adulți Cluj, prezentă la eveniment în dublă calitate, de reprezentant al DGASPC Cluj și de beneficiar, ca urmare a participării la cursul de Consilier Vocațional organizat în cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, a vorbit despre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități pe piața muncii și necesitatea acordării de șanse egale la angajare.