Cursuri de calificare GRATUITE prin proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!”

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația EDUTECO,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015, proiectul  Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.

In cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!”,  se vor organiza cursuri de calificare și recalificare GRATUITE  pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau pentru angajații care vor sa se recalifice după cum urmează:

Cursuri ce necesită minimum 8 clase absolvite:

 • florar decorator
 • parchetar
 • lucrător poligraf
 • lucrător în tâmplărie
 • lucrător în tricotaje – confecții
 • lucrător în alimentație
 • lucrător în comerț
 • cameristă
 • brancardier
 • operator introducere, validare și prelucrare date

Cursurile de calificare se vor finaliza cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 – 650 lei.

      Acte necesare pentru înscrierea la un curs de calificare:

 • Buletin / Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie;
 • Ultimul act de studiu;
 • Adeverinţă medicală;

Informaţii suplimentare:
Telefon: 0734.152.083, 0364.149.910 / fax : 0364. 435.372
E-mail: office@acar-eu www.acar-eu.ro
Persoana de contact: Gabriela Hada, Responsabil Centru