Diplome de calificare și subvenții pentru 58 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda, Câmpia Turzii și Zalău

58 persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda, Câmpia Turzii și Zalău, absolvenți  ai cursurilor de calificare organizate prin proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, au primit diplomele de calificare

Beneficiarii proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, implementat de Agenția de Consultanță și Afaceri Română, au absolvit cursurile de formare profesională în meseriile ,,Lucrător în tâmplarie’’, ,,Lucrător în comerț’’, ,,Lucrător în tricotaje’’ și ,,Florar decorator’’ ce s-au desfășurat la Turda, Câmpia Turzii și Zalău. Cursurile de calificare s-au finalizat cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii au obţinut o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei.

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul  “Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.