Diplome de calificare și subvenții pentru 86 de persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda și Câmpia Turzii

81 persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități din Turda și Câmpia Turzii, absolvenți  ai cursurilor de calificare organizate prin proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’,  își primesc astăzi, 1 iulie 2015, diplomele de calificare.

Beneficiarii proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’, au absolvit cursurile de formare profesională în meseriile ,,Lucrător în alimentație’’, ,,Lucrător în comerț’’ și ,,Cameristă’’ ce s-au desfășurat la Turda și Câmpia Turzii. Cursurile de calificare s-au finalizat cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii au obţinut o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei.

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco,  implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul  Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile  (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.