Focus-grup cu antreprenori și manageri organizat la Turda în cadrul proiectului ,,Workcall”

În perioada septembrie-octombrie, în cadrul proiectului ,,Workcall” se realizează un studiu sociologic având ca obiectiv evaluarea politicilor de incluziune pe piaţa muncii.  Acest studiu presupune culegerea de informaţii de la actorii sociali cu influenţă în dinamica pieţei muncii din România. Pentru că opiniile antreprenorilor şi ale managerilor sunt de mare importanţă pentru desfăşurarea cercetării, Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română  a  adresat, în data de 08.10.2015, o invitație către aceștia pentru a sprijini studiul prin participarea la o discuţie de grup despre politicile sociale privitoare la piaţa muncii.

Focus grupul este o metodă de cercetare socială, de natură calitativă. În cadrul unui focus-grup se reunesc diverse persoane din arii asemănătoare sau diferite  de activitate pentru a analiza o problemă directă în vederea remedierii sale prin acțiuni adecvate, sub coordonarea unui moderator/facilitator. În cadrul proiectului ,,Workcall”, prin intermediul focus-grupurilor ne-am propus să culegem informații și să analizăm exemple de bună practică din activitatea managerilor, cadrelor didactice și a altor categorii implícate privind acordarea unui sprijin real pentru identificarea oportunităților de angajare și reintegrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (romi, persoane cu dizabilități, etc.) pe piața muncii. De asemenea, focus-grupul a constituit prilejul de a aduna puncte de vedere diferite asupra problematicii privind implementarea unor măsuri active care să permită accesul pe piața muncii a persoanelor aparținând categoriilor vulnerabile. Discuția a urmărit exprimarea individuală a fiecărui participant privind atitudinile și stereotipurile culturale cu referire la persoanele din grupurile vulnerabile: experiențele sale de interacțiune, opinii,  informaţii specifice

Proiectul ,,Workcall este implementat de către Agenția de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat cu FORUM GROUP, în calitate de beneficiar, SC Turda Salina Durgău SA și Asociaţia EDUTECO. Proiectul se desfăşoară în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015,  în zonele de implementare Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest, Sud-Muntenia și oferă servicii de informare, consiliere, coaching, mediere și formare profesională pentru 900 de beneficiari din grupuri vulnerabile: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri cu vârsta peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie al copilului și femei. Proiectul ,,Workcall” conduce la atingerea nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare în meserii precum muncitor plantații și amenajare zonă verde, lucrător în creșterea animalelor, lucrător în comerț, florar decorator sau tehnician maseur.