Formele alternative de ocupare – O șansă pentru fiecare!

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat, în data de 30.09.2015, la Cluj-Napoca, Conferința de promovare a formelor alternative de ocupare ,,Acces pentru toți”, în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219.

Daniela Vișoianu – reprezentant Forum Group, Monica Soare – Artwin Consulting, Lumei Emilia – Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj,  Radu Băzăvan – Blogger/Scenarist/ Producător de film, Paul Burcă -Fujikura Automotive România, Nicoleta Chindriș- DGASPC Cluj, au dat curs invitației de a participa în calitate de speakeri la conferința ,, Acces pentru toți’’. Conferința a vizat promovarea diferitelor forme alternative de ocupare, cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unui dialog eficient și direct între actorii relevanți de pe piața muncii. Formele alternative de ocupare – munca la distanță, munca prin internet sau ocuparea cu normă redusă reprezintă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile oportunități de dobândire a unui loc de muncă.

 Bogdan Bobic, vice-președinte al Agenției de Consultanță și Afaceri Română, prezent la eveniment în calitate de speaker, a vorbit despre proiectul ,,Workcall’’, oportunitațile reprezentate de formele alternative de ocupare și a oferit exemple concrete în acest sens. ,,Proiectele POSDRU sunt despre oameni iar proiectul ,,Workcall’’ a fost construit pentru a veni în întâmpinarea unei nevoi de calificare. 562 de persoane au absolvit programul de calificare oferit gratuit prin intermediul proiectului, iar în acest moment sunt în curs de calificare 226 de persoane. Aceste programe le dau beneficiarilor un statut social, o identitate socială, prin obținerea unei calificări într-o anumită meserie.’’ Daniela Vișoianu –  reprezentant Forum Group.

,,Flexibilitatea – Provocari  sau oportunități?’’ este întrebarea pusă de Monica Soare – Managing Partner – Artwin Consulting, o firmă de consultanţă specializată în strategie, management şi dezvoltare resurse umane. ,,Un studiu realizat la nivel european arată ca 73% dintre angajați s-ar simți mai împliniți profesional dacă ar beneficia de o oarecare formă de flexibilitate la locul de muncă. Doar 32% din companii oferă o formă de flexibila de angajare. Există un decalaj între ceea ce își doresc angajații și ceea ce oferă companiile. E important ca angajatorii să fie deschiși pentru flexibilitate.’’

Radu Băzăvan, cunoscut  blogger, scenarist și producător de film, a vorbit despre grupurile vulnerabile , mentalități, atitudini sociale și despre un film al ,,prieteniei’’, filmul independent „Usturoi”, scris și produs chiar de acesta, al cărui trailer a fost vizionat în cadrul evenimentului. ,,Toți suntem oameni dacă primim o șansă. Haideți să le dăm o șansă.’’

 ,,Avem peste 5000 de angajați și suntem într-un plan de extindere pentru a acoperi nevoile clientului nostru iar până la sfârșitul anului plănuim să angajăm încă 600 de oameni. Un ultim sondaj realizat în cadrul companiei arată că un procent de 30% dintre angajații noștri  sunt de etnie romă. Nu facem discriminare și acordăm o șansă tuturor. ’’ – Paul Burcă – HR Specialist – Fujikura Automotive România.

Reprezentatul Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj, Lumei Emilia – Șef serviciu: ,,Salut si respect formarea profesională care are loc în cadrul proiectelor finanțate prin proiecte europene, formările profesionale sunt de bun augur și foarte necesare, cu bătaie peste câțiva ani. Problema este însă structura economică, baza, unde putem angaja aceste persoane. În cele 24.000 de firme active în județul Cluj există personal angajat și aceste societăți pot capta și alți angajați, dar trebuie create în continuare locuri de muncă.’’ Doamna Nicoleta Chindris, Șef serviciu în cadrul DGASPC Cluj, a oferit o perspectivă instituțională asupra tematicii conferinței și detalii despre misiunea, activitățile și serviciile oferite de instituția pe care o reprezintă.

În cadrul conferinței au fost prezenți ca invitați, reprezentanţi ai companiilor, autorităţilor centrale şi locale; instituții publice; reprezentanţi ai organizațiilor neguvernamentale, agențiilor de recrutare; angajatori; beneficiari şi reprezentanţi ai mass media care au discutat pe marginea acestei teme dar și despre dificultăţile întâlnite de grupurile vulnerabile pe piaţa muncii.

Promovarea diferitelor forme alternative de ocupare are scopul contracarării și diminuării efectelor marginalizării sociale, evidențierii avantajelor și rolului acestora în procesul integrării/reintegrării pe piața muncii și a incluziunii sociale a persoanelor care fac parte din  grupurile vulnerabile. Totodată, prin promovarea diferitelor forme alternative de ocupare se  urmărește și sensibilizarea angajatorilor cu privire la potențialul uman și profesional al persoanelor din  grupurilor  vulnerabile ce poate constitui un plus de valoare pentru activitatea oricărei societăți, companii sau organizații.