Grupuri de discuții – ’’Noi tehnici și metode de combatere a excluziunii sociale’’

Agenția de Consultanță și Afaceri Română în parteneriat cu FORUM GROUP în calitate de Beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația EDUTECO organizează în cadrul proiectului “Și noi avem dreptul la muncă!”, (POSDRU/165/6.2/S/143094), Grupurile de discuții – ’’Noi tehnici și metode de combatere a excluziunii sociale’’.

Grupurile de discuții și-au propus realizarea unui schimb eficient de bune practici între reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale în vederea identificării de noi tehnici şi metode de combatere a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Grupurile de discuţii au avut loc în data de 19.08.2014, 28.08.2014, 11.09.2014 și 02.10.2014. Participanţii, reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale, au identificat o serie de direcţii de acţiune pentru combaterea excluziunii sociale prin măsuri de incluziune activă cum ar fi: implementarea și subvenționarea unor programe dedicate grupurilor vulnerabile, adaptarea cadrului legislativ la nevoile reale ale acestora, organizarea de târguri de locuri de munca și orientarea spre profesii în care se oglindesc aptitudini practice, campanii de informare, înfiintarea centrelor de orientare profesională sau dezvoltarea unor asociații care pot forma grupuri de interese în vederea schimbarii politicilor publice.

Concluziile finale, alături de ideile şi aprecierile personale, vor fi utile factorilor decizionali, în fundamentarea deciziilor de politică socială în domeniul protecţiei sociale și a bunăstării în scopul alocării eficiente a resurselor, pentru asigurarea de beneficii adecvate grupurilor vulnerabile şi o mai bună sustenabilitate pe termen lung.

Proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!” se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia şi Nord-Vest și are ca obiectiv îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) prin furnizarea de servicii de consiliere, servicii de orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.