Masa rotundă ,,Acces pentru toți,, 18 decembrie 2014

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat FORUM GROUP în calitate de beneficiar, Turda Salina Durgău S.A. și Asociația Eduteco, a organizat în data de 18.12.2014, Masa rotundă ,,Acces pentru toți,, în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Hotel Pami, str. Calea Mănăștur, nr. 39, municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

Mesele rotunde “Acces pentru toți”  vizează dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, mesele rotunde urmăresc crearea unor grupuri de lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări/ perspective cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Pe parcursul implementării proiectului vor fi organizate un număr de 5 mese rotunde la care vor participa 100 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor sindicale, organizațiilor societății civile, patronatelor și angajatori. Mesele rotunde vor constitui oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Participanții la masa rotunda ,,Acces pentru toți”, organizată în cadrul proiectului ,,Workcall”, au purtat discuții privind oportunitățile de ocupare pentru grupurile vulnerabile, potențialul de colaborare între diferiți actori de pe piața muncii și facilitarea schimbului de idei noi, experiențe și bune practici pentru a găsi modalități eficiente de cooperare în domeniul incluziunii sociale. Dintre propunerile acestora putem menționa: dezvoltarea unui sistem de cooperare sustenabil între instituțiile publice și organizațiile implicate în problema grupurilor defavorizate, construirea de programe și proiecte pentru acestea, susținerea economiei și relaxarea fiscala astfel încât toți să poată accede pe piața muncii.