Masa rotundă ,,Acces pentru toți” – Bistrița, 30.04.2015

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat în data de 30.04.2015, Masa rotundă ,,Acces pentru toți” în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Hotel Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 2, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Nasăud.

Pe parcursul implementării proiectului vor fi organizate un număr de 5 mese rotunde la care vor participa 100 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor sindicale, organizațiilor societății civile, patronatelor și angajatori. Mesele rotunde constituie oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile. Primele trei mese rotunde ,,Acces pentru toți” au avut loc la  Cluj-Napoca, Satu Mare șiOradea, masa rotundă, organizată la Bistrița, fiind cea de-a patra, din seria de cinci, desfășurate în regiunea de implementare nord-vest .

,,Este nevoie de o altă viziune, de modificarea percepției și schimbarea mentalității generale, de conștientizare, acceptare și implicare, în ceea ce privește grupurile vulnerabile!,, au susținut participanții de la masa rotundă ce a avut loc la Bistrița.

Mesele rotunde “Acces pentru toți”  vizează dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, mesele rotunde urmăresc crearea unor grupuri de lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Conceptul ,,Acces pentru toți!” este realizabil și realist, iar aceste schimbări trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi.