Masa rotundă ,,ACCES PENTRU TOȚI” organizată în cadrul proiectului „Workcall” la Cluj-Napoca

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat la Cluj-Napoca, în data de 27.11.2015, Masa rotundă ,,Acces pentru toți” în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219.

Pe parcursul implementării proiectului au fost organizate în total un număr de 7 mese rotunde la care au participat 140 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale sau organizațiilor societății civile. Mesele rotunde au constituit oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile. Mesele rotunde ,,Acces pentru toți”, organizate de Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în regiunea de implementare Nord-Vest, au avut loc la  Cluj-Napoca, Turda, Satu Mare, Oradea, Bistrița și Zalău.

Nota comună a discuțiilor a avut în vederea accelerarea coeziunii sociale autentice între instituții, aplicarea conceptului european de incluziune activă, reprezentând acordarea șanselor de dezvoltare, de integrare și accesare a resurselor persoanelor din grupurile vulnerabile prin crearea unui liant social funcțional de sprijin activ, mobilizator, generând cursuri de formare, acțiuni de consiliere de dezvoltare, ocupare și psihologică.

Dintre soluțiile propuse de participanți putem menționa: mediatizarea, aplicarea corectă și eventual armonizarea legislației privitoare la membrii grupurilor vulnerabile; dezvoltarea unor asociații, centre de sprijin, intreprinderi sociale sau unități protejate astfel încât persoanele din grupurile vulnerabile să poată să își pună în valoare și dezvolta calitățile și să devină factori productivi și prezente active în viața socială; campanii de informare și consiliere; corelarea drepturilor cu îndeplinirea obligațiilor; planningul familial și descurajarea transformării copiilor în sursă de venituri pentru familiile rome, corelată cu obligativitatea încadrării în sistemul de învățământ al acestora; crearea unui acces real pentru persoanele cu dizabilități la locurile de muncă și la diversele aspecte ale vieții sociale; mai bună colaborare între instituțiile statului și ONG-urile care se ocupă de aceste grupuri vulnerabile.

Mesele rotunde au vizat dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii.