Masa rotundă ,,ACCES PENTRU TOȚI” organizată în cadrul proiectului „Workcall” la Zalău.

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română a organizat în data de 26.06.2015, Masa rotundă ,,Acces pentru toți” în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Pensiunea Zagor,  str. Corneliu Coposu, nr. 126-130, municipiul Zalău, județul Sălaj.

Pe parcursul implementării proiectului au fost organizate un număr de 5 mese rotunde la care au participat 100 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor sindicale, organizațiilor societății civile, patronatelor și angajatori. Mesele rotunde au constituit oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile. Mesele rotunde ,,Acces pentru toți”, organizate de Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în regiunea de implementare Nord-Vest, au avut loc la  Cluj-Napoca, Satu Mare, Oradea, Bistrița și Zalău.

Mesele rotunde “Acces pentru toți”  vizează dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, mesele rotunde urmăresc crearea unor grupuri de lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

,,Mai multă implicare din partea factorilor decizionali în ceea ce privește problematica grupurilor vulnerabile, o comunicare eficientă și transfer de informații la toate nivelurile, dezvoltarea de parteneriate sustenabile, transformarea beneficiarilor în participanți activi la dezvoltarea serviciilor și responsabilizarea societății civile, multiplicarea modelelor pozitive, adaptarea politicilor sociale și eliminarea disfuncționalităților existente sunt doar câteva dintre concluziile participanților la mesele rotunde.