Masa rotundă ,,ACCES PENTRU TOȚI,, proiect „Workcall” 17 martie 2015

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat FORUM GROUP în calitate de beneficiar, Turda Salina Durgău S.A. și Asociația Eduteco,  a organizat în data de 17.03.2015, Masa rotundă ,,Acces pentru toți,, în cadrul proiectului „Workcall” POSDRU/165/6.2/S/143219, la Hotel Cardinal, str. Piața Eroii Revoluției, nr. 5, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare.

Proiectul ,,Workcall” se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015  în regiunile Bucureşti-Ilfov (mun. Bucureşti, jud. Ilfov), Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj), Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) și are ca grup ţintă persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, femei și tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

Mesele rotunde “Acces pentru toți”  vizează dezvoltarea și promovarea diferitelor forme de cooperare între angajatori, societatea civilă și personalul autorităților publice locale cu scopul identificării și promovării oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile, oferind cadrul și premisele unei colaborări eficiente și directe intre actorii relevanți de pe piața muncii. De asemenea, mesele rotunde urmăresc crearea unor grupuri de lucru pentru identificarea și aplicarea ulterioară a soluțiilor în vederea menținerii unei stabilități și consolidării unor abordări cu efecte pe termen lung privind accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Pe parcursul implementării proiectului vor fi organizate un număr de 5 mese rotunde la care vor participa 100 de persoane aparținând autorităților publice locale, organizațiilor non-guvernamentale, organizațiilor sindicale, organizațiilor societății civile, patronatelor și angajatori. Mesele rotunde vor constitui oportunitatea unui dialog și o modalitate eficientă de a împărtăși idei și soluții în vederea facilitării accesului la ocupare pentru grupurile vulnerabile.

Proiectul ,,Workcall  conduce la atingerea unui nivel mai înalt de calificare prin furnizarea de cursuri de calificare în diverse meserii pentru 900 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile oferind acestora beneficii cum ar fi: participare gratuită la cursurile organizate, competenţe crescute şi îmbunătăţirea nivelului de calificare, obţinerea unei calificări care permite o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii, mediere pe piaţa muncii cu scopul obţinerii unui loc de muncă, impact pozitiv emoţional prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune.