Start cursuri formare profesională gratuite oferite prin proiectul ,,Și noi avem dreptul la muncă!’’ pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile

 112 persoane de etnie romă și persoane cu dizabilități participă la programul de formare profesională care a început la Turda

Agenția de Consultanță și Afaceri Română anunță demararea programului de formare din cadrul proiectului ,,Și noi avem dreptul la muncă’’. În data de 04 februarie 2015 au început cursurile de calificare în meseriile ,,Lucrător în alimentație’’ și ,,Lucrător în comerț’’ la Turda, urmând ca în data de 5 februarie să se dea startul unui curs în meseria de ,,Lucrător în comerț’’ la Câmpia Turzii. Vineri, 6 februarie, la Turda, 42 de femei aparținând etniei rome vor începe cursurile în meseria de ,,Cameristă’’.
Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, în parteneriat cu Forum Group în calitate de beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația Eduteco, implementează în intervalul aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!”, în regiunile: București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități) și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate, prin furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională şi cursuri de calificare/recalificare adaptate nevoilor particulare ale grupului ţintă.
Cursurile de calificare se vor finaliza cu un examen, iar în urma promovării acestuia beneficiarii vor obţine o diplomă de calificare profesională care poartă antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației fiind recunoscută la nivelul Uniunii Europene şi un sprijin financiar de 500 lei