Workshop 09 – 10 octombrie 2014 Baia Sprie

Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR în parteneriat cu FORUM GROUP în calitate de Beneficiar, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE și Asociația EDUTECO a organizat cadrul proiectului “Și noi avem dreptul la muncă!”, (POSDRU/165/6.2/S/143094), workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’. Guest speaker – Simone Cerlini – expert străin în politici de incluziune socială, țara de origine – Italia.
Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ s-a desfășurat pe parcursul a două zile, 09 – 10 octombrie 2014, în orașul Baia Sprie, judeţul Maramureș.
Proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!” are o durată de 18 luni şi se implementează în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 în regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia și Nord – Vest având ca obiectiv general îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile și eliminarea barierelor cu care aceste grupuri se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate.
Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a avut ca obiectiv realizarea unui schimb eficient de bune practici între consilieri și reprezentanți ai instituțiilor publice și ONG-urilor în vederea identificării de noi tehnici şi metode de consiliere şi informare, care să sprijine grupurile vulnerabile în scopul unei mai bune orientări profesionale a acestora pe piaţa muncii.
Integrarea socio-profesională a grupurilor vulnerabile și dezvoltarea metodelor de informare și consiliere au reprezentat câteva dintre temele ce au fost abordate în cadrul evenimentului. De asemenea, invitatul special, Simone Cerlini – expert italian în politici sociale, a prezentat Sistemul de Protectie Socială Italian, strategiile de politica socială din regiunea Lombardia, cât și date despre o unealta inovativă numită ’’Matricea ecologică’’, dezvoltată pentru a servi ca alternativă la un sistem de protecție socială deficitar în ceea ce privește, în special, persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. Acest sistem denumit ’’Matricea ecologică’’ este o bază de date complexă care conține și centralizează date despre toate persoanele asigurate înregistrate cu scopul definirii clare a nevoilor acestora și având ca rezultat eficientizarea costurilor aferente serviciilor oferite prin sistemul de stat.
Workshop-ul ’’Noi tehnici și metode de consiliere și informare – Schimb de bune practici’’ a constituit un adevărat forum de prezentare și dezbatere a celor mai bune tehnici şi metode de consiliere şi informare si a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice și organizaţiilor neguvernamentale, experţi străini și consilieri. Activitățile din cadrul workshop-ului vor avea ca rezultat final îmbunătățirea serviciilor de sprijinire a grupurilor vulnerabile.